Lầu 3, 43/4 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 0912 862 039