Author Archives: quanly

WordPress là gì ?

Thường để tạo ra được một website chúng ta sẽ phải biết về kĩ thuật lập trình, kiến thức chuyên sâu về web như Html, CSS cũng như các chi phí để xây dựng được một website. Ngày nay những người bình thường có thể dễ dàng học và xây dựng được website dễ dàng […]

3 kiến thức thiết kế web cơ bản PHẢI BIẾT

Đây là 3 kiến thức về thiết kế web cơ bản bạn cần PHẢI BIẾT trước khi làm website dành cho những bạn mới bắt đầu học làm website. Ba điều này bao gồm: Tên miền (domain), Hosting (máy chủ) và mã nguồn phần mềm. Bài viết này giúp bạn nắm bắt nhanh những khái niệm cơ […]